• ساعت : ۸:۸:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ 
نشست آنلاین مدیران پژوهشی با كارشناسان مراكز تحقیقاتی- فناوری و واحدهای حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

 

شنبه 20 شهریور ماه 1400

از ساعت  10الی12

سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0