• ساعت : ۵:۵۵:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ 
امكان دسترسی مجدد به سامانه مشابهت یاب برای اعضای هیئت علمی دانشگاه، فراهم گردید.

جهت ورود به سامانه به آدرس https://ppc.research.ac.ir/  مراجعه کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0