• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 
راه اندازی سامانه جعبه ابزار پژوهش (researchtoolbox)

 محصول این ماموریت از طریق آدرس اینترنتی   https://researchtoolbox.mazums.ac.ir

در دسترس کاربران قرار گرفته است. در حال حاضر این مجموعه در بر گیرنده ۱۴ حیطه موضوعی در پژوهش از جمله انتخاب عنوان، روشهای جستجو و مرور متون، انواع مطالعات، جمع آوری داده های پژوهشی، نرم افزارهای تحلیل پژوهش و... است که در بر گیرنده ۱۷۸ محتوای آموزش پژوهش است. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0