• ساعت : ۷:۵۸:۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ 
نام دكتر امیر پاكپور در فهرست پژوهشگران یك درصد پراستناد برتر

نام دکتر امیر پاکپور در فهرست پژوهشگران 1% پراستناد برتر  ( بر اساس نظام رتبه بندی جهانی ESI   ) قرار گرفت.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0