• ساعت : ۰۹:۰۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ 
مواد غذایی را از مكان های دارای گواهی سلامت و مورد تایید وزارت بهداشت تهیه كنید

توصیه پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مواد غذایی را از مكان های دارای گواهی سلامت و مورد تایید وزارت بهداشت تهیه كنید

یکی از مهمترین عوامل عفونی منتقله از طریق مواد غذایی عفونت های تک یاخته ای است. این عفونت ها به طور تقریبی 5.3 میلیارد فرد را در جهان تحت تأثیر خود قرار داده اند که این مساله همچنان در کشورهای در حال توسعه است به عنوان یک معضل بهداشتی مهم محسوب می شود. در صورت تهیه مواد غذایی از مکان های فاقد گواهی سلامت وزارت بهداشت، عدم رعایت بهداشت شخصی توسط دست اندرکاران مواد غذایی، بسیاری از پاتوژن های بیماری زا از طریق مواد غذایی به انسان منتقل می شود.
به منظور ارزیابی شیوع جهانی انگل های تک یاخته ای روده ای در بین دست اندرکاران مواد غذایی، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین یک بررسی نظام مند و فراتحلیل در پایگاه داده های متعدد از قبیل PubMed، Scopus،Pro-Quest ، Web of Science ,Science Direct وGoogle Scholar و برای مقالات مرتبط منتشر شده از سال 1988 تا 2022 انجام دادند.
دکتر میلاد بدری دکترای انگل شناسی پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین که به همراه دکتر آیدا وفای اصلاحی دکتری انگل شناسی پزشکی، این پژوهش را انجام داده است، گفت: بر اساس آنالیز های فراتحلیل انجام شده بر روی 138 مقاله (شامل 259 هزار و 364 نفر)، شیوع مجموع جهانی این عفونت ها 14 درصد و بیشترین شیوع کلی این عفونت های تک یاخته ای در مناطق جنوب شرق قاره آسیا به میزان 31 درصد و بیشترین میانگین سنی شیوع مربوط به افراد 40-36 سال و به میزان 25 درصد بود. این پژوهش نشان داد میانگین شیوع کلی این عفونتها در کشور ایران 17 درصد است.
وی افزود نتایج آنالیز ها بر اساس بیشترین شیوع عفونت در گونه انگلی به ترتیب مربوط به Blastocystis hominis و Entamoeba histolytica/dispar با شیوع کلی هفت درصد و پنج درصد بود.
دکتر بدری با بیان اینکه داده‌های مطالعه حاضر نشان دهنده نقش احتمالی دست اندرکاران مواد غذایی در انتقال بسیاری از عفونت های تک یاخته‌ای است، توصیه کرد که با تهیه مواد غذایی از مکان های دارای گواهی سلامت و مورد تایید وزارت بهداشت می‌توان به کاهش خطر ابتلا به عفونت های تک یاخته ای کمک کرد.
شایان ذکر است، این مطالعه تحت حمایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دانشکده پزشکی کلن آلمان و تحت نظارت پروفسور کارانیس انجام شده است.
نتایج یافته های این مطالعه در ژورنال معتب FOOD CONTROL در دسترس محققان و دانشمندان از طریق لینک

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956713522006594 قرار گرفته است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0