• ساعت : ۱۰:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ 
میزان شیوع ویروس‌های مختلف منتقله از غذا در نمونه‌های شیر خام در شهر قزوین

پاتوژن‌های ویروسی منتقله از غذا و مشترک بین انسان و دام مسئول عوارض و مرگ و میر قابل توجهی در سراسر جهان هستند. این ویروس‌ها می‌توانند از طریق مواد غذایی مانند لبنیات به انسان منتقل شوند و باعث ایجاد چندین بیماری حاد و مزمن شوند. 
به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین مطالعه ای با عنوان ردیابی هپاتیت به عنوان یک ویروس غذازاد نوظهور در نمونه های شیرخام جمع آوری شده از نقاط مختلف سطح شهر قزوین با هدف بررسی شیوع و مشخصات ویروس‌های مختلف منتقله از غذا و ویروس‌های مشترک بین انسان و دام در نمونه‌های شیر خام گاو انجام دادند.
به گفته دکتر بابک پاک بین مجری اصلی پژوهش بر اساس یافته‌هایی از نمونه‌های شیر خام تهیه شده از نقاط مختلف شهر قزوین، مشاهده شد که 66/86% آلوده به ویروس‌های نورو ویروس GI و 34/95% آستروویروس بودند. 
وی همچنین گفت: نمونه‌های شیر خام به چندین ویروس دیگر نیز آلوده بودند ضمن اینکه در ناحیه جنوب شهر قزوین شیوع بالاتری از ویروس‌های منتقله از غذا و ویروس‌های مشترک بین انسان و دام مشاهده شد. 
دکتر پاک بین با بیان اینکه این نتایج نشان از میزان آلودگی بالای شیرهای خام گاو در شهر قزوین دارد توصیه کرد با توجه به میزان شیوع و مشخصات ویروسی ویروس‌های مختلف منتقله از غذا و مشترک بین انسان و دام در نمونه‌های شیر خام، اکیدا توصیه می شود اقدامات بهداشتی و فرآیند پاستوریزاسیون در سراسر زنجیره تولید شیر گاو و در صنایع لبنی برای جلوگیری از عفونت با این عوامل بیماریزا انجام شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0