اخبار اسلایدی
اطلاعیه پیرامون آخرین مهلت حق التشویق مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا آخر ماه سپتامبر 2020 ( 9 مهر 99)

1399/6/30 يكشنبه

یکی از شاخص های رشد علمی کشور تعداد مقالات منتشر شده حاصل از انجام پژوهش ها چه در قالب طرح های پژوهشی و یا پایان نامه هاست. خوشبختانه در سالهای اخیر با سرمایه گذاری قابل توجهی که در زیر ساخت های پژوهش های کشور بخصوص پژوهش های علوم پزشکی صورت گرفته، تعداد مقالات منتشرشده از کشور به صورت جدی افزایش یافته است. اما از سوی دیگر، شاهدیم که به دلیل وجود برخی از اشکالات، میزان تخلفات پژوهشی نیز در پاره ای از موارد قابل توجه است.  با بررسی به عمل آمده توسط دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی کشور و با استناد به شواهد متعدد علمی که توسط مجلات معتبر دنیا به اثبات رسیده است، یکی از سیاست هایی که می تواند منجر به افزایش میزان تخلفات پژوهشی و چاپ مقالات نامعتبر شود و حیثیت علمی کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد، سیاست پرداخت تشویقی نقدی برای انتشار مقالات است. اگرچه ممکن است این سیاست در برهه هایی از رشد علمی، مفید واقع شود، ولی بنظر می رسد با توجه به اینکه خوشبختانه، کشور ما آرام آرام از فاز توسعه کمی به سمت توسعه کیفی پژوهش ها حرکت می کند، لازم است تغییراتی در این گونه سیاست ها نیز ایجاد شود.

در این راستا معاونت تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیاست گام به گامی را در جهت حذف پرداخت مشوق نقدی برای انتشار مقالات در پیش گرفته است که بر اساس این سیاست در سال گذشته؛ پرداخت مشوق مالی صرفا به برخی از مقالات منتشر شده در نشریات معتبر، محدود شد. لذا مستدعی است از پرداخت هر گونه مشوق نقدی برای مقالات منتشر شده از ابتدای ماه اکتبر سال 2020، خودداری گردد. شایان ذکر است که این ممنوعیت، به مفهوم عدم حمایت از پژوهش و پژوهشگران محترم نیست و قطعاً بودجه ای که تاکنون صرف پرداخت مشوق نقدی به مقالات می شده است،  می تواند در جهت حمایت از پژوهشگران فعال و پژوهش های مفید از روش هایی مانند اختصاص دادن گرنت های پژوهشی به پژوهشگران برتر )از جمله در نظر گرفتن پرداخت publication fee برای مجلات معتبردر گرنت اعضای هییت علمی)  دانشگاه استفاده گردد.