اخبار اسلایدی
5 مجله موفق به دریافت IF بالاتر از 2 در سال 2019

1399/4/14 شنبه

در ویرایش جدید منتشر شده از مجلات نمایه شده در بانک اطلاعاتی ISI در سال 2019 ، 5 مجله موفق به دریافت If بالاتر از 2 شده اند :

 

  • International Journal of Health Policy and Management از دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  • BioImpacts از دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • Journal of Environmental Health Science & Engineering از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • Iranian Journal of Basic Medical Sciences از دانشگاه علوم پزشکی مشهد