اخبار اسلایدی
اعلام رتبه‌بندی مجلات نمایه شده در Scopus کشور براساس جدیدترین مقادیر CiteScore منتشرشده سال 2017

1397/3/24 پنجشنبه

رتبه‌بندی مجلات نمایه شده کشور در بانک اطلاعاتی Scopus براساس جدیدترین مقادیر شاخص CiteScore منتشرشده سال 2017 اعلام می گردد. شاخص CiteScore مربوط به مجلات نمايه شده در بانک اطلاعاتی Scopus‌ است که از نظر محاسباتی مشابه Impact Factor بوده ولی بازه زمانی مربوط به محاسبه تعداد مقالات در آن 3 ساله است. بدين مفهوم که برای محاسبه شاخص CiteScore سال 2017، تعداد استنادات دريافتی مجله در سال 2017 بر تعداد مقالات منتشرشده آن مجله در 3 سال قبل تقسيم می‌شود.
جدول پيوست حاوی مقادير
CiteScore جديد مجلات نمايه شده کشور در بانک اطلاعاتی Scopus، چارک موضوعی مجله در بهترين گروه، براساس مقدار CiteScore و نيز درصد مقالات مورد استناد قرار گرفته مجله در سه سال گذشته می باشد.

ضمنا فهرست مجلات علمی پژوهشی نمايه شده وزارت بهداشت در بانک اطلاعاتی Scopus، در هر لحظه از طريق آدرس http://journals.research.ac.ir/scopus قابل دسترس است.