اخبار اسلایدی
دستاوردهای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین به سایر دانشگاه ها معرفی می شود

1397/2/25 سه‌شنبه

     شورای تألیف و ترجمه با هدف رسیدگی به درخواست‌ها، ارزیابی کتب چاپ شده و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه چاپ نسخ پیش از انتشار، با حضور اعضا روز شنبه پنجم خرداد ماه 97 در دفتر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

     این نشست با تأکید بسیار بر لزوم توسعه فعالیت‌های حوزه چاپ و نشر و ضرورت ارسال کتب چاپ شده در دانشگاه به سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به منظور معرفی دستاوردهای انتشاراتی و بسط همکاری‌های فیمابین به سایرین به کار خود پایان داد.